Penafian

Pihak POLIMAS dengan ini ingin membuat pengakuan bahawa Syarikat KASA BINA STUDIO bukanlah syarikat yang dilantik oleh POLIMAS untuk sebarang tujuan penggambaran graduan semasa Konvokesyen POLIMAS Kali Ke 28 pada tahun 2014. Pihak Politeknik tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang urusan dan masalah yang timbul berkaitan dengan syarikat ini.